Filosofia

La satisfacció dels nostres clients un objectiu prioritari en tots els aspectes possibles: tracte personalitzat, consecució d’objectius, qualitat en el servei i idoneïtat de les solucions adoptades.

Moltes empreses que es dediquen a l’execució d’obres ofereixen la possibilitat de realitzar el projecte amb un tècnic de la pròpia empresa. Al nostre parer, aquest plantejament no garanteix al client la defensa dels seus interessos en l’obra o instal·lació.

Mantenim total independència pel que fa a tota empresa constructora o instal·ladora amb lo qual el nostre client tindrà la seguretat que el projecte s’ajusta a les seves necessitats reals, que no s’haurà sobredimensionat ni estarà condicionat a unes marques en concret.

Assignem a cada projecte un Director de Projecte que l’assessorarà o el representarà en la presa de decisions a través del qual podrà planificar el seu projecte i fer-ne un seguiment directe i continu de totes les fases del procés. Tanmateix, defensarà els seus interessos davant l’Administració pública o empreses privades.

Quan treballem per a empreses en l’elaboració de projectes de legalització o disseny d’instal·lacions sempre busquem la major qualitat i rendibilitat en la seva instal·lació, defensem els seus interessos davant l’administració i en cas d’obra pública ajudem i assessorem en tot el procés per reajustar el projecte amb la finalitat que no hi hagi problemes en la legalització i es puguin estalviar sobrecostos innecessaris.