Carrer 11 Setembre

Projecte executiu de la urbanització del carrer 11 de Setembre situat a la població de Vallfogona de Balaguer.

Es va dotar el nou carrer amb instal·lació de sanejament amb xarxa separativa d’aigües pluvials i fecals, abastament d’aigua sanitària i contra incendis, xarxa de gas, enllumenat públic, xarxa elèctrica, telefonia i pavimentació del mateix.

GALERIA D’IMATGES