Hotel Dolcet

L’hotel Dolcet és un hotel de nova construcció on e-project va realitzar el disseny de totes les instal·lacions, la direcció d’obra d’instal·lacions i la tramitació de subvencions al Institut Català d’Energia on es va obtenir el màxim de subvenció degut a la alta qualificació energètica que varem obtenir i demostrar mitjançant el programa Calener.

La propietat ha posat molta èmfasis per aconseguir unes instal·lacions amb alta eficiència energètica, es per això que e-project va dissenyar una instal·lació de climatització mitjançant sistema de captació geotèrmica.

Per aconseguir optimitzar encara més el rendiment de la instal·lació, es va dissenyar el control del clima mitjançant domòtica.

Des de recepció poden controlar l’estat de temperatura i energia de tot l’hotel.

L’hotel Dolcet s’ha convertit en un referent en quant a la optimització dels recursos energètics ja que a banda de l’energía geotèrmica per a la climatizació s’ha incorporat molta il·luminació amb led.

Tot plegat fa que la despesa econòmica en quant a manteniment de confort sigui molt baix.

GALERIA D’IMATGES