III JORNADES DE SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGIETICA AL SECTORHOTELER

e-project ha participat en aquesta Jornada realitzada a tarragona on l’objectiu ha estat transmetre la nostra visió al sector hoteler sobre l’energia geotèrmica i donar a conèixer els beneficis d’aplicar aquesta tecnologia amb resultats reals dels projectes que hem realitzat i que s’han executat , així com la conveniència de l’aplicació   d’auditories energètiques neutrals dirigides a facilitar l’execució de mesureseficients.

Gràcies als programes de finançament de l’IDAE, les ESE ‘s ja estan posant en marxa
instal · lacions per a l’obtenció d’energia a través de fonts renovables (biomassa,solar
tèrmica i geotèrmia) que permeten a l’hoteler reduir els costos energètics en climatització
i producció d’ACS i els costos d’operació i manteniment dels equips instal · lats
sense realitzar inversions.