Instal·lació frigorífica

EMBOTITS ESTAMARIU S.L es una societat creada per a l’elaboració i comercialització de productes carnis fundada l’any 2004, actualment ha decidit ampliar l’oferta de productes oferint un producte del tipus menjar preparat.

e-project ha realitzat el Projecte, direcció d’obra i legalització de la instal·lació frigorífica i de la instal·lació receptora de GLP, tanmateix e-project ha realitzat la memòria descriptiva i plànols APPCC per a l’obtenció de la nova llicència alimentaria.

GALERIA D’IMATGES