Oficina d’Administració Tributària

e-project va realitzar la direcció d’obra i legalització de la instal·lació elèctrica en una nova delegació dela Agència Tributariasituada a la localitat dela Seud’Urgell.

Aquest local té una superfície aproximada de 300m2 i compta amb espais d’atenció al públic, despatxos i locals tècnics.

GALERIA D’IMATGES