Exquisitarium

L’any 2005 l’empresa Exquisitarium S.L va decidir ampliar el seu negoci de menjar precuinat  d’alta qualitat formant unes noves instal·lacions acord amb les seves ambicions d’expanció, qualitat i modernització.

Exquisitarium S.L ens va encomanar el repte de dissenyar la indústria alimetària on es complís amb les premises donades per la propietat.

A partir d’un solar, e-project va realitzar el projecte constructiu del edifici, va dissenyar els diferents espais, es van dissenyar les instal·lacions frigorífiques, de gas propà, electricitat, etc… aconseguint que donessin compliment a les necessitats del nostre client i que alhora aportessin un estalvi econòmic durant el procés de construcció i durant la seva vida útil.

e-project va dirigir l’execució de l’obra i instal·lacions i va coordinar la seguretat i salut laboral.

Amb el projecte finalitzat podem afirmar que Exquisitàrium S.L té unes instal·lacions modèliques on han superat totes les auditories sanitàries i de proces d’àmbit nacional i europeu essent un referent i model per a totes les empreses de producció alimetària.

e-project va dissenyar, dirigir i legalitzar:

  • Projecte constructiu d’un edifici industrial de 700m2 amb altell de 650m2 de formigó.
  • Projecte de llicència ambiental.
  • Projecte d’instal·lació elèctrica.
  • Projecte d’instal·lació frigorífica.
  • Projecte d’instal·lació receptora de gas propà.

GALERIA D’IMATGES