auritoria-energetica

Auditories energètiques

El sector de la construcció passa per moments de transformació i camina cap a un futur on les energies renovables i l’eficiència energètica juguen un paper determinant. Examinar el consum energètic dels edificis i buscar-ne la optimització s’està convertint en un procés d’alt valor afegit i indispensable per a dotar els edificis de les solucions més indicades i rentables en tots els aspectes del projecte.

Els paràmetres que són objecte d’aquest estudi són molt diversos i engloben diferents aspectes tals com eficiència de les instal•lacions (Climatització i aigua calenta sanitaria, ventilació, il•luminació, instal•lació elèctrica, sistema de gestió energètica,..).

Una vegada realitzada la presa de dades es procedeix a una anàlisi d’aquestes dades, obtenint unes conclusions.

Amb les conclusions de l’anàlisi es procedeix a aportar solucions. Aquest és sens dubte el punt mes complex de la auditoria ja que hem d’aconseguir un equilibri entre inversió inicial i períodes de retorn tals que el client estigui disposat a portar a terme les solucions aportades en l’estudi.

Els períodes de tornada poden anar des de 1 any sent la inversió inicial petita però també l’estalvi, fins a 5-10 anys sent la inversió inicial prou important com per a aconseguir un estalvi mes que considerable.