Construcció

Tota construcció industrial,  comercial, aparcaments, etc..  ja sigui de nova construcció o modificació d’una existent, necessita un projecte per a l’obtenció dels corresponents permisos i llicències.

e-project realitza els projectes necessaris i gestiona tots els tràmits pertinents per dur a terme amb èxit el seu projecte.

Realitzem:

  • Projectes de construcció de naus industrials de formigó i estructura metàl·lica
  • Projectes de reformes d’interiors de locals comercials i naus industrials
  • Càlcul d’estructura metàl·lica
  • Diseny de plànols
  • Direcció d’obra
  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Estudi de seguretat i salut
  • Pla de seguretat i salut
  • Gestió per a l’obtenció de les llicències i permisos d’obra