Dotació d’infraestructures urbanes

  • Projectes d’urbanització de dotació de serveis
  • Projectes de xarxes de serveis urbans. (Electricitat, aigua potable, clavegueram, CPI)
  • Instal·lacions d’oci.
  • Enllumenat públic de carrers, parcs, jardins, etc…