Llicènces ambientals i activitat

Totes les activitats econòmiques ja siguin industrials, comercials, docents, institucionals, etc … que estiguin en funcionament o ja siguin de nova creació, han d’estar degudament legalitzades.

La tramitació hauria de ser prèvia o paral.lela al Projecte d’Obres i la seva concessió suposa el reconeixement que tant l’establiment i les instal.lacions com l’activitat s’ajusten a la normativa vigent  i a les reglamentacions.

Es compsa dels plànols i la memòria corresponent, i entre altres aspectes, es detallen els següents:

  • Memòria descriptiva
  • Mesures correctores aplicades (abocaments, emissions, sorolls i vibracions, etc)
  • Mesures i instal·lacions contra incendis
  • Instal·lació elèctrica
  • Instal·lació de ventilació i d’aire condicionat
  • Etc

e-project realitza l’estudi i el projecte més adequat per donar compliement normatiu al seu negoci, complint amb tots els requisits exigibles per a cada un.

  • Llicències d’activitats Annexos I, II, III, innòcues
  • Adequacions mediambientals